mindfulness in therapie, coaching en trainingen

Mindfulnessblog is het weblog van Ger Schurink over op mindfulness gebaseerde therapie, trainingen en coaching.

Doe wat werkt en stop met wat overbodig is!  Maak therapie meer therapeutisch

Ger Schurink, januari 2017

Ik ben een sterke voorstander van eenvoud in de hulpverlening en ben ervan overtuigd dat gesprekstherapie een stuk doelmatiger, makkelijker en leuker is als je je kunt concentreren op waar het echt om gaat. Iedereen, cliënten, hulpverleners, instellingen en zorgverzekeraars hebben er baat bij dat de tijd en energie zo goed mogelijk besteed wordt aan directe hulp die precies past bij wat mensen nodig hebben.

Helaas, veel wat hulpverleners (moeten) doen hoort niet

lees verder en/of reageer...

Wat veroorzaakt psychologische problemen? Wat is het probleem van het probleem?

Ger Schurink, november 2016

Problemen ontstaan omdat we twee of meer dingen tegelijkertijd willen of moeten doen terwijl dat niet kan. Marion bijvoorbeeld vindt sinds haar jeugd dat ze van iedereen waardering moet krijgen. Ze probeert dit te bereiken door altijd klaar te staan voor anderen, heel gedegen haar werk te doen en zelden “nee” te zeggen als er een beroep op haar gedaan wordt. Dat was vroeger nooit zo’n probleem, maar tegenwoordig steeds meer omdat ze met dezelfde inzet ook een

lees verder en/of reageer...

Mindful vragen stellen & zwijgen

Ger Schurink, juni 2016

Mindful vragen stellen

Er worden veel vragen gesteld in hulpverlenende gesprekken. De inhoud van die vragen is heel verschillend, het doel van de vragen echter niet. Meestal wil de behandelaar informatie verzamelen om een bepaalde interventie toe te kunnen passen zoals psycho-educatie, emotionele ondersteuning, exposure, cognitieve herstructurering, vaardigheidstraining, imaginatie-oefeningen et cetera. De behandelaar heeft bij deze benadering de antwoorden nodig.

Je

lees verder en/of reageer...

Mindfulness en het toelaten van gevoelens

Ger Schurink, maart 2016

Er zijn verschillende mindfulness-methoden die kunnen helpen om gevoelens beter toe te laten.

• Aandacht en positieve gevoelens
• Aandacht voor lastige gevoelens
• De 3 minuten ademruimte
• Gevoelens benoemen
• Mediteren met een moeilijkheid
• Focussen op een neutrale plek
• Focussen op iets externs
• Pendelen

image

De essentie is steeds gevoelens toelaten in plaats van ze te bestrijden. Als je de ruimte schept waarin emoties er kunnen zijn, een klein

lees verder en/of reageer...

Scherp focussen

Ger Schurink, 30 augustus 2015

Wat is het?

Scherp focussen is je concentreren op wat het meest belangrijk is tijdens een activiteit.

Wat is het doel?

Het helpt je om alert en kalm bij de les te blijven te blijven, zelfs onder grote druk.

Hoe doe je het en hoe vaak?

Je past scherp focussen toe tijdens dagelijkse bezigheden, zo vaak als je wilt. Je stelt vooraf vast waarop je je aandacht wilt richten en tijdens een activiteit concentreer je je op wat het meest belangrijk voor je is.

Scherp

lees verder en/of reageer...

Emoties en het lichaam

Yonda Poslavsky, 22 januari 2015

Al lang wordt geworsteld met de vraag hoe emoties en lichamelijke gewaarwordingen zich tot elkaar verhouden. Recent onderzoek door Lauri Nummenmaa et al. van de Finse Aalto Universiteit biedt hierin meer inzicht. Zij publiceerden de uitkomsten van hun onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America (http://www.pnas.org/content/early/2013/12/26/1321664111.full.pdf+html?with-ds=yes ).

lees verder en/of reageer...