mindfulness in therapie, coaching en trainingen

Mindfulnessblog is het weblog van Ger Schurink over op mindfulness gebaseerde therapie, trainingen en coaching.

Mindful vragen stellen & zwijgen

Ger Schurink, juni 2016

Mindful vragen stellen

Er worden veel vragen gesteld in hulpverlenende gesprekken. De inhoud van die vragen is heel verschillend, het doel van de vragen echter niet. Meestal wil de behandelaar informatie verzamelen om een bepaalde interventie toe te kunnen passen zoals psycho-educatie, emotionele ondersteuning, exposure, cognitieve herstructurering, vaardigheidstraining, imaginatie-oefeningen et cetera. De behandelaar heeft bij deze benadering de antwoorden nodig.

Je

lees verder en/of reageer...

Mindfulness en het toelaten van gevoelens

Ger Schurink, maart 2016

Er zijn verschillende mindfulness-methoden die kunnen helpen om gevoelens beter toe te laten.

• Aandacht en positieve gevoelens
• Aandacht voor lastige gevoelens
• De 3 minuten ademruimte
• Gevoelens benoemen
• Mediteren met een moeilijkheid
• Focussen op een neutrale plek
• Focussen op iets externs
• Pendelen

image

De essentie is steeds gevoelens toelaten in plaats van ze te bestrijden. Als je de ruimte schept waarin emoties er kunnen zijn, een klein

lees verder en/of reageer...

Scherp focussen

Ger Schurink, 30 augustus 2015

Wat is het?

Scherp focussen is je concentreren op wat het meest belangrijk is tijdens een activiteit.

Wat is het doel?

Het helpt je om alert en kalm bij de les te blijven te blijven, zelfs onder grote druk.

Hoe doe je het en hoe vaak?

Je past scherp focussen toe tijdens dagelijkse bezigheden, zo vaak als je wilt. Je stelt vooraf vast waarop je je aandacht wilt richten en tijdens een activiteit concentreer je je op wat het meest belangrijk voor je is.

Scherp

lees verder en/of reageer...

Emoties en het lichaam

Yonda Poslavsky, 22 januari 2015

Al lang wordt geworsteld met de vraag hoe emoties en lichamelijke gewaarwordingen zich tot elkaar verhouden. Recent onderzoek door Lauri Nummenmaa et al. van de Finse Aalto Universiteit biedt hierin meer inzicht. Zij publiceerden de uitkomsten van hun onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America (http://www.pnas.org/content/early/2013/12/26/1321664111.full.pdf+html?with-ds=yes ).

lees verder en/of reageer...

Mindfulness and Schema Therapy: A Practical Guide

Ger Schurink, 4 oktober 2014

Dit najaar is ons boek 'Mindfulness and Schema Therapy: A Practical Guide' uitgekomen bij Wiley-Blackwell. Daar zijn we trots op!

Wiley-Blackwell is een van de grootste internationaal opererende uitgeverijen van wetenschappelijke literatuur. Ze publiceert, veelal in samenwerking met beroepsorganisaties van wetenschappers, zo'n 1500 wetenschappelijke tijdschriften, en ongeveer 1500 boeken per jaar.

image

Mindfulness and Schema Therapy presents an eight-session + two

lees verder en/of reageer...

In het moment

Ger Schurink, 3 oktober 2014

Dit is een van de beste boeken over mindfulness. Dat is een stevige uitspraak als je weet dat er honderden boeken over mindfulness geschreven zijn. Waarom steekt dit boek, van Sue Smalley en Diana Winston, er met kop en schouders bovenuit?
Vooral omdat de auteurs helder en begrijpelijk schrijven en niet in een stijl die veel mensen soft, zweverig, spiritueel of boeddhistisch vinden. Ze houden het gewoon zakelijk, ook zonder de gebruikelijke overdreven claims

lees verder en/of reageer...